การเลียนแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวยังเกาะพะงันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและปัญหาด้านเพศสัมพันธ์อื่นๆ ในเยาวชนเกาะพะงัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองและทางหน่วยงานท้องถิ่นถือเป็นหนึ่งปัญหาที่ต้องรีบป้องกันและแก้ไข

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนเพศศึกษา” ให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาและโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ จำนวน 66 คน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้กับเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาอย่างเท่าทัน พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาให้กับเยาวชนได้รับรู้และเข้าใจ

คุณวรรณี ไทยพานิช นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะพะงัน กล่าวถึงปัญหาในปัจจุบันว่า “ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไปมาก ทั้งทางด้านประเพณี วัฒนาธรรม และความเป็นอยู่ พ่อแม่ก็ให้ความสำคัญกับการหาเลี้ยงชีพมากขึ้นและมีเวลาดูแลลูกหลานน้อยลง ปัญหาสำคัญของพ่อแม่อย่างหนึ่งคือไม่กล้าที่จะพูด ในสิ่งเหล่านี้กับเด็กๆ สำหรับเด็กๆ เยาวชนเองก็อาจจะมองเห็นใครๆ ที่เข้ามา เห็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเขาเดินกอดกันตามถนน หรือทำอะไรที่เป็นอิสระ ก็อาจคิดว่าเราก็ทำได้เหมือนกัน ซึ่งความเป็นจริงแล้ว ประเพณีวัฒนธรรมของเรา ลูกผู้หญิงยังต้องรักนวลสงวนตัวอยู่ ส่วนผู้ใหญ่อย่างเราเองก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องเพศสัมพันธ์ เมื่อถึงเวลาแล้วบางทีเราก็ห้ามไม่ได้ เราจึงต้องสอนให้เด็กๆ เรียนรู้ว่าจะป้องกันอย่างไรในการที่จะไม่ให้เกิดโรคติดต่อ หรือไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์โดยที่ไม่เจตนา เพราะมันจะน่าเสียใจและน่าเสียดายสำหรับเยาวชนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ สิ่งดีๆ ที่ผู้ใหญ่อย่างทางแพธทูเฮลท์และเชฟรอนได้นำมาให้ในวันนี้จะเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้เยาวชนได้ภูมิต้านทานในเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาในอนาคต”

คุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการคุยกับลูกหลานเรื่องเพศ เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอนประเทศไทยและแพธทูเฮลท์ ในการมุ่งให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนในเรื่องเพศสัมพันธ์ ในปีนี้เราได้จัดการอบรมขึ้นที่เกาะพะงันทั้งสิ้นสองครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการอบรมสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงวัยรุ่นจำนวน 50 คน เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการเปิดใจพูดคุยกับลูกหลาน เพราะเราเชื่อว่ารากฐานของเยาวชนต้องเริ่มจากครอบครัวที่อบอุ่นที่พร้อมเปิดรับฟังปัญหาและให้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่วนกิจกรรมค่ายเยาวชนเพศศึกษานี้ เป็นการสร้างแกนนำเยาวชน เพื่อให้ความรู้ ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญา เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและบอกต่อแก่เพื่อนๆ น้องๆ หรือบุคคลรอบข้างได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการท้องไม่พร้อมและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เราหวังว่าสิ่งที่น้องๆ ได้เรียนรู้วันนี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าเพื่อการวางแผนชีวิตตนเอง”

กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเยาวชนต่อประเด็นปัญหาเรื่องเพศศึกษาของเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนกล้านำเสนอและกล้าเปิดความคิดอย่างอิสระไม่ปิดกั้น โดยน้องๆ แต่ละคนได้มีโอกาสแสดงความเห็นและซักถามสิ่งที่ตนเองสงสัยในเรื่องเพศอย่างเปิดอก อาทิ ความรักคืออะไร กินยาคุมมีผลเสียต่อร่างกายอย่างไร ทำไมต้องใส่ถุงยางเวลามีเพศสัมพันธ์ ทำไมวัยรุ่นชอบทำแท้งเวลาตั้งครรภ์ พร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับทราบว่าความเชื่อบางอย่างที่บอกต่อกันมาอาจไม่ถูกเสียทั้งหมด อย่างเช่น เพศชายมีอารมณ์ทางเพศมากกว่าเพศหญิง การกินยาสตรีจะทำให้แท้งได้ หรือการกินน้ำอสุจิจะทำให้ท้องได้ และความเชื่อที่ผิดๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา นอกจากการเปิดใจและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว วิทยากรจากแพธทูเฮลท์ยังให้ความรู้แก่น้องๆ ถึงวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อและจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ทั้งการวางแผนชีวิต การป้องกันตนเอง และการรู้จักที่จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง

น้องอาย นักเรียนจากโรงเรียนบ้านโฉลกหลำ บอกเล่าว่า “เราได้รู้ทางเลือกสำหรับตัวเอง ได้ความรู้ในการป้องกัน HIV ว่าพฤติกรรมความเสี่ยงของเราเป็นอย่างไร ได้ลองคิดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความเชื่อว่าเชื่อถือได้หรือไม่ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือเมื่อเราตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อเหตุการณ์แบบนี้ เราก็ต้องรู้จักปฏิเสธ เราหาทางเลือกแก้ไขได้ และสามารถแนะนำน้องๆ ที่ไม่รู้ได้ค่ะ”

ด้านน้องออย นักเรียนจากโรงเรียนพะงันศึกษา บอกว่า “วันนี้พวกเราก็มาอบรมค่าย ได้ความรู้หลายๆเรื่อง เช่น การอยู่กันสองต่อสองมีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันโรคเอดส์ การประเมินความเสี่ยง การติดเชื้อ HIV การป้องกันตัวเอง แล้วเอาสิ่งที่เราเรียนมานี้ไปบอกต่อๆ กับเพื่อนๆ ที่ยังไม่รู้ครับ”

“พี่ตาล” หรือ คุณศรินทร์ทิพย์ จานศิลา ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ระบุว่า “คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องหนักใจของบ้านเราก็คงเป็นเรื่องเลี้ยงลูกหลานวัยรุ่น ทั้งเรื่องปัญหายาเสพย์ติดที่รุมเร้า เรื่องการใช้ชีวิตทางเพศของเขาซึ่งไม่ค่อยปลอดภัยนักและอาจนำไปสู่การติดโรคที่มากับเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการตั้งครรภ์โดยที่ไม่พร้อม เนื่องจากว่าในสังคมตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไป มีสื่อ อินเตอร์เน็ต เด็กก็อยากรู้อยากเห็นในความเป็นวัยรุ่นของเขา อัตราการเผชิญปัญหาเหล่านี้มีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อม ปัญหาการหนีออกจากบ้าน ปัญหาติดเพื่อน ติดเกม ไม่อยากเรียน การให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เด็กๆ เหล่านี้ จะช่วยให้เขาเข้มแข็ง รู้เท่าทันต่อสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิต และสามารถคิด วิเคราะห์ ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ โดยที่การอบรมจะทำช่วยให้เด็กๆ เปิดใจ เข้าใจว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุย ปรึกษาได้ ไม่ว่าจะกับคุณครูหรือกับพ่อแม่ และเขาเองก็จะมีความรู้ในส่วนหนึ่ง เพื่อให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับเพื่อนๆ หรือกับน้องๆ ได้”

โครงการ “คุยกับลูกหลานเรื่องเพศ” เป็นความร่วมมือของเชฟรอนประเทศไทยและมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ที่จัดขึ้นมาแล้วทั้งในเกาะพะงัน เกาะสมุย และเกาะเต่า ในปีนี้ทั้ง 3 เกาะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว ทั้งผู้ปกครองและเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาวัยรุ่นต่างๆ อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น