B4T จับมือสำนักการศึกษา ขยาย 38 โรงเรียนสอนเพศวิถีศึกษา

968

B4T ร่วมมือกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดการอบรมเสริมทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ให้กับครูโรงเรียนใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ อีก 38 โรงเรียน (มัธยมต้น) และอบรมเพิ่มเติมคุณครูจากโรงเรียนเดิมในโครงการ จำนวน 17 โรงเรียน เมื่อวันที่ 7-9 พ.ค.61 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น