พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมสิทธิเด็กและครอบครัวทดแทนในระดับชุมชน

966

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ
นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังและส่งเสริมสิทธิเด็กและครอบครัวทดแทนร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล กรม กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทในเครือโภคภัณฑ์ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) มูลนิธิเพื่อนหญิง (Friends of Women Foundation) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Thailand) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2health) สหทัยมูลนิธิ (Holt Sahathai Foundation) มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT Foundation) ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายป้องกัน เฝ้าระวังและส่งเสริมสิทธิเด็ก และครอบครัวทดแทนในระดับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการคุ้มครองสิทธิเด็ก และป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็กทุกรูปแบบ และส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวทดแทน ในระดับชุมชนให้มีความยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น