“โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาสุขภาวะเยาวชน 8 อปท.ในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ได้เปิดตัวโครงการฯ และจัดกิจกรรมในงาน “มหกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด” ของท้องถิ่นเขตอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมี อบต.โมคลาน ซี่งเป็น 1 ใน 8 พื้นที่ของโครงการฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2561

งานนี้โครงการฯ ได้สร้างกระแสเชิญชวนให้ อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ได้รับรู้และเห็นรูปแบบกิจกรรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาวะให้ลูกหลานในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่ทีมวิทยากรพ่อแม่ และแกนนำเยาวชน ร่วมเดินขบวนพาเหรด ต่อมาในพิธิเปิดงานแกนนำเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาทักษะสื่อสารกับเพื่อนโดยโครงการฯ จัดแสดงละครสั้นเรื่อง “ละครสร้างปัญญา สะท้อนปัญหาชุมชน” ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะนายอำเภอท่าศาลา ประธานในพิธีเปิดงานกล่าวถึงส่วนหนึ่งว่า “เด็กกล้าสะท้อนแต่ผู้ใหญ่ไม่กล้าพูด.. คือความจริงที่ต้องทบทวน ขอบคุณเสียงจากเยาวชน” และตลอดงานทั้ง 4 วัน โครงการฯ ได้จัดบูธนิทรรศการสำหรับผู้ใหญ่และเยาวชน โดย “มุมพ่อแม่คุยกับลูกเชิงบวก” ทีมวิทยากรพ่อแม่ที่พัฒนาโดยโครงการฯ ได้ชี้ชวนให้ผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทบทวนเรื่องการพูดคุยกับลูกหลานในบ้านว่าคุยแบบใดลูกจะอยู่บ้าน คุยแบบใดเป็นการผลักไสลูกออกจากบ้าน ขณะเดียวกันด้าน “มุมแกนนำเยาวชน” ชวนเพื่อนๆ เข้าร่วมกิจกรรมให้ทบทวนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีชีวิตวัยรุ่น การป้องกันปัญหาผลกระทบจากเรื่องเพศ ได้คิดถึงการป้องกันยาเสพติด และให้รู้จักที่พึ่งเมื่อต้องการคือ “ห้องแชทออนไลน์- Lovecare Station” การร่วมกิจกรรมต่างๆ ถ้าได้พูดคุย ตอบคำถามต่างๆ จนครบกระบวนการ จะมอบหนังสือ หรือสื่อ และของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วม ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจำนวนถึง 391 คน

และไฮไลท์สำคัญในวันปิดงานมหกรรมนี้คือ การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมโมคลาน ออลสตาร์ กับทีมฟุตบอล “แมงปอล้อคลื่น” ที่มีเหล่าดารานักแสดงนำโดยศักดิ์สิทธิ แท่งทอง หนุ่ม-คงกระพัน เสนาหอย เป็นต้น ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อย่างล้นหลาม

“โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาสุขภาวะเยาวชน 8 อปท.ในจังหวัดนครศรีธรรมราช” มีระยะเวลาดำเนินงานระหว่าง มกราคม 2561 ถึง สิงหาคม 2562 รวม 20 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาคีในพื้นที่ให้สามารถทำงานเพื่อสุขภาวะเยาวชน โดย 4 วิธีการสำคัญคือ พัฒนาทีมทำงานระดับ อปท. พัฒนาทีมวิทยากรพ่อแม่ พัฒนาแกนนำเยาวชน และพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือดูแลเยาวชนที่เผชิญปัญหารายกรณี มีพื้นที่เป้าหมาย 8 อปท.คือ อบต.โมคลาน, อบต.อินคีรี, อบต.ดอนตะโก, อบต.นาเรียง, อบต.โพธิ์ทอง, เทศบาลตำบลท่างิ้ว, เทศบาลตำบลท่าแพ และเทศบาลเมืองปากพูน ดำเนินงานโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์(p2h) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น