ความเป็นเด็กไม่ซับซ้อน – เลี้ยงลูกนอกบ้าน

360

เด็กปกป้องของของตัวเอง
ผู้ใหญ่แปลไปว่าเด็กขี้หวง

เด็กมีความต้องการแล้วยื้อแย่ง
ผู้ใหญ่แปลไปว่าไม่มีมารยาท

เด็กแสดงความต้องการที่ขัดกับผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่มองไปว่านี่คือเด็กดื้อ

เด็กต่อต้านไม่ทำตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการ
ผู้ใหญ่บอกว่านี่คือเด็กเอาแต่ใจ

เด็กหงุดหงิด โวยวาย เพราะจัดการตัวเองไม่ได้
ผู้ใหญ่แปลไปว่าเป็นเด็กก้าวร้าว

เด็กปกป้องความถูกต้อง
ผู้ใหญ่เข้าใจว่านี่คือ เด็กขี้ฟ้อง

เด็กเล่าถึงสิ่งที่ตัวเองมี
ผู้ใหญ่มองว่านี่ คือความขี้อวด

เด็กร้องไห้เพราะเศร้าเสียใจ
ผู้ใหญ่แปลไปว่า เด็กไม่เข้มแข็ง

ฯลฯ

“เด็ก” เป็นวัยแห่งความ “ไม่ซับซ้อน”

เด็กมีความจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่าง ”ตรงไปตรงมา” เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อยอดและ “ไม่ตัดตอน”

หลายครั้งเด็กๆ ยังไม่เข้าใจเรื่องมารยาท มารยา หรือการสร้างภาพที่ดีงามในสังคม

ในขณะที่ผู้ใหญ่ แปลความเป็นไปของเด็กด้วยประสบการณ์และการให้คุณค่า

การแปลงสิ่งที่เด็กๆ เป็น ด้วยข้อสรุปแบบผู้ใหญ่ นำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเชิงลบ

และนั่นมักนำมาซึ่งปัญหาซ้ำๆ จากการที่เด็กยิ่งอยากถูกยอมรับจากผู้ใหญ่

ยิ่งอยากรู้ว่าตัวเองเป็นที่ยอมรับมั้ย ก็ยิ่งทำตัวไม่น่ารักให้มากขึ้น

โปรดยอมรับ… “ความเป็นเด็ก”

และให้พื้นที่เติบโต จากความเป็นเด็ก

เพราะจะมองให้ดี…

นั่นคือสิ่ง “สัตย์ซื่อ” ตรง ใส เข้าใจง่าย ที่หลายครั้งเราก็ยังอยากให้ผู้ใหญ่เป็น

อย่าสรุป… ด้วยความเป็นผู้ใหญ่

แต่ช่วยให้พวกเค้าเข้าใจ สิ่งที่ควรเป็นไป และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่… แบบที่ควรจะเป็น

#หมอโอ๋เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน
ผู้เชื่อว่าความงดงามในชีวิตที่ผู้ใหญ่ยังควรรักษาไว้คือ ”ความเป็นเด็ก”

ร่วมแสดงความคิดเห็น