ทม.เขารูปช้าง กิจกรรมให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองพื้นที่ รพ.สต.สวนตูล

537

ทม.เขารูปช้าง จัดกิจกรรมให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองพื้นที่ รพ.สต.สวนตูล 1 รอบ วันที่ 20 สิงหาคม 61 ที่ห้องประชุมกองพันทหารปืนใหญ่ สงขลา ที่เป็นหน่วยงานที่เทศบาลเชื่อมประสานซ่อมแซมบ้านในการช่วยเหลือเคสรายกรณี รวมพ่อแม่ที่ได้รับประโยชน์ 36 คน โดยทีมวิทยากรพื้นที่ ทน.สงขลาและ ทม.เขารูปช้าง 4 คน เนื่องจากทีมวิทยากรบางส่วนทม.เขารูปช้างบางส่วนติดภารกิจ ทีมจึงเชื่อมประสานทีมวิทยากรพื้นที่ ทน.สงขลามาหนุน

ภายใต้ “โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.จังหวัดสงขลาระยะที่ 2” ซึ่งมี 8 พื้นที่คือ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวง เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อบต.ทุ่งหวัง อบต.เกาะยอ และ อบต.ชิงโค ดำเนินงานโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) สนับสนุนโดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น