พัฒนาเยาวชน เพื่อเพื่อนเยาวชน

639

จากสถานการณ์ว่า วัยรุ่นเกิดทุกข์ใจ อยากคุย อยากปรึกษาเรื่องเพศ คนที่มักจะคุยปรึกษาด้วยคือเพื่อนเป็นลำดับแรกๆ โจทย์แบบนี้ทางออกสำคัญคือ ต้องสร้างแกนนำวัยรุ่นที่มีข้อมูล และบุคลิกท่าทีที่พูดคุยกับคนวัยเดียวกันได้ เพื่อทำงานกับเพื่อนๆ พี่ ๆ น้องๆ ที่เป็นวัยรุ่นหรือเยาวชนด้วยกัน ซึ่งนี่คือภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ “โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน ๘ อปท. จ.นครศรีธรรมราช” ซึ่งมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) เป็นผู้ดำเนินงาน โดยมี บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ให้การสนับสนุน

โดยเมื่อวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการฯ ได้จัดค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนรุ่นที่ ๒ ขึ้น ณ ห้องประชุมแสงรุ้ง อบต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีเยาวชน ๕๐ คนจาก อบต.อินคีรี อบต.นาเรียง และเทศบาลตำบลท่างิ้ว เข้าร่วม เนื้อหาสาระสำคัญคือ การมุ่งพัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีการสื่อสารเรื่องสุขภาวะทางเพศเชิงบวกกับเพื่อนเยาวชน ใช้กระบวนการฟัง แลกเปลี่ยน พูดคุย แนะนำข้อมูลให้กับเพื่อนวัยเดียวกัน และฝึกใช้เครื่องมือการจัดกิจกรรมหรือเกมส์สนุกๆ ให้เกิดความน่าสนใจก่อนเริ่มพูดคุยข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงได้รู้จักเว็บไซต์เลิฟแคร์สเตชั่น( Lovecare station) เว็บไซต์เลิฟแคร์ไม่รังแกกัน ( Stop bullying ) ไว้แนะนำเพื่อนๆ อีกด้วย เป็น “ที่พึ่งของวัยรุ่น่” เพราะถือแหล่งสืบค้นข้อมูล ให้คำปรึกษาเรื่องที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น ผ่านแชทรูมออนไลน์ ที่เยาวชนนิยมสื่อสารกันในยุคนี้

งานค่ายครั้งนี้น้องๆ ที่เป็นแกนนำเยาวชนในพื้นที่ ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของผู้ใหญ่ใจดีทั้งจากท้องถิ่น และคุณครูที่โรงเรียน ได้ใช้เวลาในวันหยุดให้เป็นประโยชน์ ได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย สนุกสนาน ได้รับการปรับทัศนคติมุมมองต่อวิถีชีวิตวัยรุ่นว่า “วัยรุ่นอย่างเรา ไม่ใช้เป็นปัญหา แต่เป็นผู้เผชิญปัญหา” ที่สำคัญได้พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อใช้ทำงานกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งนี้แกนนำที่เข้าค่ายต่างเกิดแรงบันดาลใจว่าจะทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่องกับเพื่อน ๆ น้องๆ

โครงการฯ มีแผนงานสนับสนุนให้นำข้อมูล รูปแบบวิธีการที่ได้ ไปทำงานกับเยาวชนที่โรงเรียนหรือในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้เยาวชนแกนนำ และเมื่อได้เสริมกับการทำงานของภาคีอื่นๆ ในพื้นที่แล้ว ถือเป็นแนวทางช่วยลดผลกระทบด้านการใช้ชีวิตทางเพศ และเรื่องอื่นๆ ของเยาวชนได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น