เลิฟแคร์ ชวน 3 เสาหลักดูงานบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เตรียมพร้อมส่งต่อวัยรุ่นมีปัญหาสุขภาพจิต

69

โครงการเลิฟแคร์ สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ชวนครูแนะแนว ผู้ปกครอง และแกนนำเยาวชนเลิฟแคร์ ซึ่งถือว่าเป็น 3 เสาหลักสำคัญของการดูแลสุขภาพวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิต ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่วัยรุ่นกำลังเผชิญ เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ไบโพล่าร์ ฯลฯ ศึกษาดูงานหน่วยบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยบริการเฉพาะทาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน พร้อมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ โดย พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์และทีมงาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อธิบายถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการ พาชมการทำงานของสายด่วนสุขภาพจิต 1323 และเยี่ยมชมคลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ทำให้คุณครู ผู้ปกครอง และแกนนำเยาวชนมีข้อมูลการส่งต่อที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังได้รับเทคนิคการพูดคุยกับผู้ปกครองให้เข้าใจและยอมรับปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นอีกด้วย

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ให้บริการตรวจรักษาบำบัดปัญสุขภาพจิต/จิตเวชกับเด็กและวัยรุ่นอายุ 2-18 ปี โดยทีมสหวีชาชีพ อีกทั้งยังมีบริการครอบครัวบำบัด คลินิกกระตุ้นพัฒนาการและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ปัญหาการเรียนหรือมีความพิการ คลินิกเลิกพนัน กิจกรรมบำบัด เป็นต้น บริการตรวจรักษา จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. โดยวันจันทร์ อังคาร พุธ รักษาเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี วันพฤหัส-ศุกร์ รักษาวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี กรณีผู้ป่วยใหม่ ตรวจรักษาเวลา 8.00-10.00 น. นอกจากนี้ยังมีบริการคลินิกนอกเวลา วันอังคาร-พุธ เวลา16.30-20.30 น. หากต้องการปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต สามารถโทรสาวด่วน 1323 ได้ 24 ชั่วโมง หรือ FB: สายด่วนสุขภาพจิต 1323

อีกช่องทางหนึ่งในการขอรับบริการปรึกษาสุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น คือเว็บไซต์เลิฟแคร์สเตชั่นดอทคอม (lovecarestation.com) ที่มีบริการปรึกษาออนไลน์ (แชท) เวลา 16.00-24.00 น. ทุกวัน

ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น ป้องกันได้ รักษาได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจ ใส่ใจดูแลกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น