การอบรมกระบวนการจัดการสอนเพศวิถึศึกษาในโรงเรียนสำหรับครู โครงการ PROCEED จ.แม่ฮ่องสอน

80

การอบรมกระบวนการจัดการสอนเพศวิถึศึกษาในโรงเรียนสำหรับครู โครงการ PROCEED จ.แม่ฮ่องสอน ของ Save the Children ระหว่าง 9-11 ตุลาคมที่ผ่านมา การอบรมครั้งนี้ ทีม MT เป็นวิทยากรกระบวนการหลัก โดยทีม p2h เป็นพี่เลี้ยงและ coaching การอบรมผ่านไปด้วยดี ทาง SCI และทีม MT รวมทั้งครูที่เข้าร่วมอบรมสนุกสนานและพอใจกับการอบรมกันทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น