โครงการพัฒนารูปแบบกลไกภายในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวกับพนักงานที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่น เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 30 แห่งเท่านั้น รายละเอียดดังนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น