มูลนิธิแพธทูเฮลท์

mm
292 โพสต์ 1 ความคิดเห็น
องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ของไทย ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน เพื่อพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรไท

เรื่องที่ท่านอาจสนใจ

บ้านพนักงานมีสุข งานมีประสิทธิผล – สมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้

โครงการพัฒนารูปแบบกลไกภายในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวกับพนักงานที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่น เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 30 แห่งเท่านั้น รายละเอียดดังนี้