หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

มูลนิธิแพธทูเฮลท์

mm
302 โพสต์ 1 ความคิดเห็น
องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ของไทย ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน เพื่อพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรไท

เรื่องที่ท่านอาจสนใจ

ศิริราชจับมือองค์กรภาครัฐ-เอกชนเปิดตัวโครงการ Lovecare YM2M Young Men’s Health Station

   วันนี้ ( 16 มี.ค. 61)  เวลา 13.00 น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ร่วมกับ นพ.สมาน ฟูตระกูล   ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  คุณพรนุช  สถาผลสวัสดิ์  ผู้จัดการโครงการเลิฟแคร์  มูลนิธิแพธทูเฮลท์  พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา  ผู้แทนศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข Mr.Thomas Davin,...