หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ มูลนิธิแพธทูเฮลท์

มูลนิธิแพธทูเฮลท์

mm
327 โพสต์ 1 ความคิดเห็น
องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ของไทย ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน เพื่อพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรไท

เรื่องที่ท่านอาจสนใจ

โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาสุขภาวะเยาวชน 8 อปท.ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

“โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาสุขภาวะเยาวชน 8 อปท.ในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ได้เปิดตัวโครงการฯ และจัดกิจกรรมในงาน “มหกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด” ของท้องถิ่นเขตอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมี อบต.โมคลาน ซี่งเป็น 1 ใน 8 พื้นที่ของโครงการฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2561 งานนี้โครงการฯ ได้สร้างกระแสเชิญชวนให้ อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ได้รับรู้และเห็นรูปแบบกิจกรรมเรื่องการส่งเสริมสุขภาวะให้ลูกหลานในพื้นที่...