หน้าแรก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

เรื่องที่ท่านอาจสนใจ

Doc+Talk ชวนชม Jackson สารคดีถ่ายทอดการต่อสู้สุดเข้มข้นของผู้ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

"รัฐมิสซิสซิปปีมีอัตราท้องวัยรุ่นสูงสุด และไม่มีการสอนเพศศึกษาเลย ...ไม่มีเลย แม้แต่ในโรงเรียน ปัญหานี้ ส่วนใหญ่จะกระทบผู้หญิงผิวดำยากจน รัฐเราล้มเหลวเรื่องการศึกษา ไม่สนใจสิทธิผู้หญิง เป็นไปได้อย่างไร ที่เราทั้งห้ามไม่ให้เด็กได้เรียนรู้เพศศึกษา และขณะเดียวกัน ก็ห้ามทำแท้งด้วยเมื่อพวกเธอพลั้งพลาด?" - Jackson * * * * * * * * * * * * * * * * * *...